Obeståndspresumtion

Trots att tillgångsutredningen enligt 2 kap. 8 § KL var nära ett år gammal och viss del av skulden hade betalats, ansåg hovrätten inte att konkursbolaget hade kunnat styrka att det var solvent.

Hovrätten för Västra Sverige 2004-12-13, mål Ö 4362-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar