Oredlighet mot borgenärer

En konkursgäldenären, som underlät att till förvaltaren redovisa en utbetalning på 22 000 kr, dömdes till villkorlig dom och dagsböter för oredlighet mot borgenärer.

Hovrätten för Västra Sverige 2004-12-13, mål B 2060-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar