Alectamedlen

Konkursgäldenärens fordran mot Alecta ansågs av HD i allt väsentligt grundad på styrelsens beslut 1998-12-15 och kunde konkursgäldenären därför inte anses ha innehaft denna fordran vid konkursutbrottet. Konkursen inträffade nämligen 1994-05-30. Fordran ansågs därför inte omfattas av företagshypoteket. E contrario bör man således kunna dra slutsatsen att sådana medel i konkurser, som inträffat senare, torde utgöra en fordran, som kan omfattas av företagshypotek.

NJA 2005 s. 11.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar