Nyheter från januari 2005 ↓

Företräde

I beslut har Göta hovrätt i konkurs inträffad och avslutad under 2004 funnit att borgenärer med förmånsrätt enligt 10 § FRL och 10 a § FRL skall ha företräde framför 5 § FRL på samma sätt som gällde före 2004-01-01.

Göta hovrätt 2005-01-31, Ö 2285-04.

Fråga om otillräckliga processgarantier

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i det mål där två vinnande parter väckt skadeståndstalan mot en konkursförvaltare sedan det visat sig att av staten ställda processgarantier var otillräckliga.

Högsta domstolen 2005-01-27, Ö 3143-04.