Fråga om otillräckliga processgarantier

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i det mål där två vinnande parter väckt skadeståndstalan mot en konkursförvaltare sedan det visat sig att av staten ställda processgarantier var otillräckliga.

Högsta domstolen 2005-01-27, Ö 3143-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar