Företräde

I beslut har Göta hovrätt i konkurs inträffad och avslutad under 2004 funnit att borgenärer med förmånsrätt enligt 10 § FRL och 10 a § FRL skall ha företräde framför 5 § FRL på samma sätt som gällde före 2004-01-01.

Göta hovrätt 2005-01-31, Ö 2285-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar