Förskott på arvode

Högsta domstolen fastslår att ett förskott på arvode, som inte kan tas ur konkursboet, skall betalas av staten. Av avgörandet framgår vidare att tingsrättens handläggning av förvaltarens ansökan om ersättning av allmänna medel bör ske i form av ett överklagbart beslut.

NJA 2005 s. 26.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar