Lönegaranti

Regeringens proposition rörande lönegaranti vid företagsrekonstruktion har nu lämnats till riksdagen. Föreslås träda i kraft den 1 juni 2005.

Proposition 2004/05:57.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar