Lönegaranti

Lunds tingsrätt har i en dom funnit att arbetstidsförkortning (tidbank) inte är en ersättning som bestäms efter särskild beräkningsgrund. Förmånsrätten för sådan fordran skall därför bedömas enligt huvudregeln i 12 § förmånsrättslagen.

Lunds tingsrätt 2005-03-18, FT 4023-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar