Sekundärt insolvensförfarande

Hovrätten fann att svensk tingsrätt varit behörig att inleda ett insolvensförfarande mot ett i Storbritannien registrerat bolag.

RIC 12/05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar