Delgivning

Delgivning med aktiebolag utan styrelse har inte ansetts kunna ske genom att handlingen överbringats till bolagets revisor.

NJA 2005 s. 175.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar