Skatteverkets ställningstagande

Skatteverket har tillkännagivit ett ställningstagande gällande avdragsrätt för mervärdesskatt på konkursförvaltararvode. Se www.skatteverket.se, flik rättsinformation.

Dnr. 130 259915-05/111.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar