Konkursförordningen

Ändring i § 42 per den 1 maj 2005.

SFS 2005:191.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar