Konkurslagen

Ändringar i 5 och 8 kap. per den 1 maj 2005.

SFS 2005:196.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar