Konkurslagen

Ändringar i 14 och 17 kap. per den 1 maj 2005.

SFS 2005:190.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar