Brottsbalken

Ändringar i 11 kap. brottsbalken den 1 juli 2005.

SFS 2005:242.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar