Lagen om företagsrekonstruktion

Ändring i 2 kap. per den 1 maj 2005.

SFS 2005:198.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar