Konkurslagen

Ändring i 12 kap. per den 1 juli 2005.

SFS 2005:243.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar