Miljörätt

Miljööverdomstolen undanröjde föreläggande mot ett konkursbo att vidta efterbehandlingsåtgärder. Konkursgäldenären hade bedrivit ytbehandling och pulverlack i förhyrda lokaler. Konkursboet fortsatte ej driften utan vidtog endast normala avvecklingsåtgärder.

MÖD 2005:29.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar