Lönefordran

Hovrätten fann att en närståendes lönefordran inte var skälig enligt 5 kap. 2 § andra stycket konkurslagen i förhållande till omständigheterna i samband med dess uppkomst; den hade grundats på arbete i strid mot den närstående meddelat näringsförbud. Hovrätten ansåg dessutom att denna slutsats inte innebar att den närståendes rättigheter enligt Europakonventionen kränktes.

RIC 35/05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar