Bouppteckningsed

Högsta domstolen prövade skyldigheten för två personer att i ett kommanditbolags konkurs avlägga bouppteckningsed. Sådan skyldighet ansågs föreligga för båda.

NJA 2005 s. 407.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar