Fråga om skadestånd

Med tre röster mot två fann Högsta domstolen en förvaltare skyldig att betala skadestånd till det av henne förvaltade konkursboet då hon inte hört staten som särskilt berörd borgenär i en återvinningsfråga. Då staten när återvinningsfristen närmade sig sitt slut underlät att efterfråga närmare besked rörande den fortsatta handläggningen jämkades skadeståndet till hälften.

NJA 2005 s. 443.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar