Upphovsrätt och massaansvar

För första gången sedan NJA 1996 s. 241 har Högsta domstolen haft anledning att ta ställning till upphovsrättens ställning i konkurs. Av avgörandet framgår att det enbart är avvecklingsåtgärder företagna efter det att upphovsmannen har hävt förlagsavtalet med konkursgäldenären som massansvar för royaltyn uppkommer för konkursboet.

NJA 2005 s. 510.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar