Övergångsreglerna

Hovrätten för Västra Sverige har i konkurs inträffad under 2004 och avslutad under 2005 beslutat att de gamla reglerna i 5 § förmånsrättslagen skulle gälla för bankens rätt till utdelning. Hovrätten ansåg att inget hindrar att p. 4 i övergångsbestämmelserna tillämpas, trots att konkursen inletts innan banken väckt talan.

Hovrätten för Västra Sverige 2005-06-15, Ö 1549-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar