Rättegångsfel vid beslut om konkurs

Hovrätten fastställde tingsrättens beslut om konkurs utan att låta gäldenären bemöta motpartens uppgifter. Högsta domstolen ansåg att detta utgjorde ett rättegångsfel.

Högsta domstolen 2005-06-27, Ö 5195-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar