Avtalslöst nyttjande av lokal

I en konkurs inledd 2003 dömdes konkursboet att ersätta hyresvärden för avtalslöst utnyttjande av en lokal.

Hovrätten för Västra Sverige 2005-10-03, mål T 3432-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar