Oredlighet mot borgenärer

En man som var försatt i personlig konkurs fick en bonus om 22 000 kr av sin arbetsgivare. Beloppet redovisades inte till konkursförvaltaren. I stället betalade mannen bl.a. en skuld. Mannen dömdes för oredlighet mot borgenärer. Hovrätten ansåg brott föreligga, trots att mannen vid edgångssammanträdet redogjorde för såväl bonusen som skulden, vilket ledde till att beloppet återbetalades till konkursboet.

RIC 34/05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar