Preskription

En bolagsmans ansvar för ett handelsbolags förpliktelser har ansetts inte bli föremål för särskild preskription efter bolagsmannens utträde ur handelsbolaget.

Högsta domstolen 2005-06-08, Ö 3385-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar