Nyheter från november 2005 ↓

Mervärdesskatt

Vid vidaredebitering skall 25 % mervärdesskatt läggas till även om utlägget haft lägre ingående mervärdesskatt.

NJA 2005 s. 606.