Upphävd konkurs

Högsta domstolen upphävde bolagets konkurs med motiveringen att bolaget numera är solvent.

Högsta domstolen 2005-12-16, Ö 4851-04.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar