Skadestånd

JK beslöt att tillerkänna ett bolag skadestånd sedan det av en tingsrätt felaktigt försatts i konkurs.

Justitiekanslern 2005-12-19, 4300-05-40.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar