Fråga om denuntiation

Sedan staten hade förlorat ett konkursansökningsmål pantsatte gäldenärsbolaget sin fordran på rättegångskostnader till sin advokatbyrå, som underrättade staten genom skatteverket. Pantsättningen ansågs inte ha vunnit sakrättsligt skydd, eftersom denuntiationen skett med skattemyndigheten, inte med kronofogdemyndigheten. Avgörandet avser hur skatteförvaltningen var organiserad före 2004-01-01.

Högsta domstolen 2005-12-08, Ö 4504-03.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar