Nyheter från januari 2006 ↓

Preskriptionsavbrott

Domstolarna ansåg att preskriptionsavbrott enligt 5 § 3 preskriptionslagen skett genom att banken hade underrättat konkursförvaltaren om bankens fordran i konkursen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2006-01-30, T 3737-054.