Preskriptionsavbrott

Domstolarna ansåg att preskriptionsavbrott enligt 5 § 3 preskriptionslagen skett genom att banken hade underrättat konkursförvaltaren om bankens fordran i konkursen.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2006-01-30, T 3737-054.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar