Utländskt bolag

Ett engelskt bolag hade försatts i konkurs av tingsrätten. Hovrätten undanröjde konkursbeslutet och avvisade konkursansökan då hovrätten fann att gäldenären vid tidpunkten för konkursansökan inte hade ett fast driftsställe i Sverige. Därvid ansågs det sakna betydelse att bolaget haft kvar en lokal i Sverige. Förutsättningar saknades därför för ett territoriellt begränsat förfarande enligt 3.2 insolvensförordningen. Då bolaget var registrerat i Storbritannien hade tingsrätten inte heller varit behörig att inleda ett huvudinsolvenförfarande enligt 3.1 insolvensförordningen.

RIC 15/06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar