Klandrad skiljedom

Till stöd för konkursansökan åberopades en klandrad skiljedom. Hovrätten uttalade att den vid en samlad bedömning fann att det inte var sannolikt att gäldenären vid prövningen av den klandrade skiljedomen skulle komma att befrias från skyldigheten att utge ersättning för motpartens rättegångskostnader. Då gäldenären saknade egendom till täckande av rättegångskostnaderna ändrade hovrätten tingsrättens beslut och försatte gäldenären i konkurs.

Hovrätten för Västra Sverige 2006-03-02, Ö 4053-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar