Återvinning till konkursbo

Minoriteten i hovrätten ansåg det föreligga synnerliga skäl för jämkning då återvinningsvaranden ansågs ha förts bakom ljuset av staten vid ingåendet av en tidigare förlikning.

Hovrätten för Västra Sverige 2006-03-29, T 1184-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar