Insolvenspresumtionen 2:8 KL

Högsta domstolen fann att konkurssökanden staten, som inte längre hade någon fordran på gäldenären, varit behörig att ansöka om konkurs. Konkursen hävdes trots detta inte då gäldenären inte kunnat visa att hon var solvent.

NJA 2006 N 21.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar