Traditionskravet

Hovrätten fann att traditionskravet varit uppfyllt då egendomen flyttats från säljaren till leasingtagaren, trots att leasingtagaren var ett helägt dotterbolag till säljaren och hade samma ställföreträdare som säljaren. Säljarens konkursbo, som hade avyttrat egendomen, fick därför till leasingbolaget utge ersättning för densamma.

Hovrätten för Västra Sverige 2006-03-16, T 1071-06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar