Utländskt bolag

Fråga om svensk tingsrätt varit behörig att inleda ett insolvensförfarande mot ett i Storbritannien registrerat bolag, ”Kosingen LTD”.

RIC 12/05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar