Avvisande av talan

Ett aktiebolag hade försatts i konkurs. Konkursen hade under skattemålets handläggning avslutats. Bolaget ansågs sakna rättskapacitet och partshabilitet varför bolagets överklagande avvisades.

RIC 11/06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar