Territoriellt begränsat förfarande

Ett engelskt bolag försattes i konkurs i Sverige. Konkursen omfattade enligt tingsrättens beslut endast bolagets egendom i Sverige (territoriellt begränsat förfarande). Tingsrättens beslut innebar ett fullt bifall till konkursansökan. Annan borgenär (skatteverket) har inte genom att överklaga beslutet kunna utvidga ramarna för den andre borgenärens konkursansökan till ett huvudinsolvensförfarande. Istället hänvisades skatteverket till att ansöka hos tingsrätten om inledande av ett sådant förfarande.

RIC 16/06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar