Utdömande av vite

Det aktuella vitet enligt plan- och bygglagen var riktat mot konkursgäldenären. Regeringsrätten fann att gäldenären inte kunde föreläggas att vidta åtgärder avseende egendom som stod under boets förvaltning. Vitet mot gäldenären dömdes därför inte ut.

RIC 26/06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar