Inget ansvar för rättegångskostnaderna

Högsta domstolen har förklarat att en konkursförvaltare som väcker talan om s.k. bristtäckning enligt aktiebolagslagen inte har någon generell skyldighet att vid skadeståndsansvar tillse att svaranden i det målet vid ogillande av talan kan få ersättning för sina av domstol utdömda rättegångskostnader.

NJA 2006 s. 420.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar