Nyheter från juli 2006 ↓

Preskriptionsavbrott

Fråga i konkursansökningsmål om preskriptionsavbrott hade skett eller inte. Handlingarna hade överlämnats av en privat delgivningsman. Högsta domstolen fann att preskriptionsavbrott hade skett.

Högsta domstolen 2006-06-14, mål Ö 1394-04 (RIC 32/06).

Domstolens behörighet

I EG-domstolens avgörande den 17 januari 2006 (mål C-1/04) hade en gäldenär ansökt om ett insolvensförfarande i den stat där hon hade sina huvudsakliga intressen. Innan domstolen hade fattat beslut i anledning av hennes ansökan flyttade hon sina huvudsakliga intressen till en annan EG-stat. EG-domstolen fann att domstolen i den ursprungliga staten behöll sin behörighet enligt IF att pröva ansökan.

RIC 20/06.

Lönegaranti – ventilregeln

Fråga om tillämpningen av ventilregen i 12 § första stycket fjärde meningen förmånsrättslagen.

RIC 28/06.