Lönegaranti – ventilregeln

Fråga om tillämpningen av ventilregen i 12 § första stycket fjärde meningen förmånsrättslagen.

RIC 28/06.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar