Preskriptionsavbrott

Fråga i konkursansökningsmål om preskriptionsavbrott hade skett eller inte. Handlingarna hade överlämnats av en privat delgivningsman. Högsta domstolen fann att preskriptionsavbrott hade skett.

Högsta domstolen 2006-06-14, mål Ö 1394-04 (RIC 32/06).

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar