Avvisa konkursansökan nr 2

A ansökte om att B skulle försättas i konkurs genom två skilda ansökningar. Hovrätten ansåg att det pg.a. av reglerna om litispendens (se 16:2 KL) förelåg rättegångshinder och avvisade A:s andra ansökan.

RH 2006:50.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar