Nyheter från september 2006 ↓

Talerätt för konkursgäldenär

Ett i konkurs försatt bolag, som överklagat beskattningsbeslut avseende skattebelopp som utgjorde konkursfordran, ansågs ha rätt att ansöka om anstånd med betalning av skatten.

RR 2006 ref. 12.