Nedsättning av arvodet

Förvaltarens arvode sattes ned med 15 000 kr (inkl. mervärdesskatt). Förvaltaren hade i ett reviderat utdelningsförslag tagit upp och föreslagit utdelning till en icke bevakande borgenär. Dessutom hade förvaltaren bl.a. avslutat konkursen utan att tillse att tillräckliga medel hade influtit från moderbolaget. Till saken hör dock att konkursen avslutades med ett betydande överskott.

Hovrätten över Skåne och Blekinge 2006-10-10, Ö 303-05.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar